Bestuursberaad

Het Bestuursberaad bestaat uit het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten.

Taakgebied

Binnen het Bestuursberaad dragen de decanen bij aan het bestuur van de universiteit in haar geheel.

Zij dienen in dit overleg niet op te treden als behartiger van de specifieke belangen van hun faculteit maar zich primair te laten leiden door het belang van de universiteit als geheel.

Samenstelling

Voorzitter
Prof.mr. C.J.J.M. Stolker 
 
Secretaris
Drs. I.A. de Nooy

Leden

Contact

Drs. I.A. de Nooy

Laatst Gewijzigd: 29-06-2016