Jurisprudentie

Beoordeling

Jurisprudentie over het onderwerp Beoordeling. U vindt hier uitspraken over beoordelingen, eind- en herbeoordelingen en cijfers.


Bindend Studie Advies (BSA)

ALS GEVOLG VAN DE UITSPRAAK VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET HOGER ONDERWIJS (CBHO) VAN 28 APRIL 2016 IS DE SITUATIE ROND HET TWEEDEJAARS BSA VERANDERD.       


Geldigheidsduur

Jurisprudentie over het onderwerp Geldigheidsduur. U vindt hier uitspraken over onder andere de geldigheidsduur van cijfers en van vakken en over verjaring studie resultaten.


Geneeskunde

Een aantal geschillen zijn specifiek voor de Faculteit der Geneeskunde (Leids Universitair Medisch Centrum). U vindt hier uitspraken over: - coschappen - curriculum - decentrale selectie (LUMC) - instromen   De uitspraken BSA vindt u onder de kopjes Negatief Bindend Studie Advies .


Inschrijving

Jurisprudentie over het onderwerp inschrijving. U vindt hier uitspraken over weigering inschrijving en beëindiging voorwaardelijke inschrijving.


Tentamen

Jurisprudentie over het onderwerp Tentamen. U vindt hier uitspraken over deelname, beoordelingen, uitsluiting, vrije keuze ruimte, herkansing en meer.


Toelating

Jurisprudentie over het onderwerp Toelating. U vindt hier uitspraken over dit onderwerp.


Overige uitspraken A - F

Jurisprudentie over minder vaak voorkomende beroepen. Afwijzing financiering veldonderzoek; Antwoordsleutel toets; Beëindiging voorwaardelijke inschrijving; Converteren van cijfer naar 10-punts-schaal; Cum Laude; Deelcijfers; Extra examenkans.


Overige uitspraken G - L

Jurisprudentie over minder vaak voorkomende beroepen. Gedragscode; Hardheidsclausule; Hervatten opleiding; Indeling project; Instapeis Instromen Master.  


Overige uitspraken M - R

Jurisprudentie over minder vaak voorkomende beroepen.  Normering Seminar; Omzetten bachelor naar doctotaal; Omzetten curriculum; Ondertekening; Ongedateerde beslissing; Ongeoorloofd handelen; Onvoldoende studiepunten: melding IND; Onvoldoende academische vordering;  Onzorgvuldigheid; Proceskostenvergoeding.


Overige uitspraken S - Z

Jurisprudentie over minder vaak voorkomende beroepen. Uitsluiting Masterprogramma; Vergoedingen; Verlengingen; Vervangingen; Verzoek extern onderwijs; Voortzetten opleiding; Werkgroepen.