Procedure Europese aanbestedingen

Hoe worden Europese aanbestedingen op de Universiteit Leiden gehouden?

Beleid

De Universiteit Leiden heeft een inkoopbeleid op het gebied van Europese aanbestedingen. Dat beleid komt kort samengevat neer erop neer dat per jaar op basis van aflopende inkoopcontracten en de uitgaven wordt besloten welke aanbestedingen op de kalender worden gezet. Omdat aanbestedingen veelal de hele universiteit aangaan is de Advies Groep Inkoop ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van vrijwel alle faculteiten en diensten. Deze groep komt regelmatig bijeen om inkoopzaken en aanbestedingen te bespreken.

Inkoopplatform

Een aanbesteding van de universiteit is veelal een complexe aangelegenheid. Een typische aanbesteding wordt daarom voorbereid door een inkoopplatform, opdat alle relevante aspecten in het bestek terecht komen. Het platform is verantwoordelijk voor de opstelling van het bestek en de beoordeling van de offertes. Nadat het contract gesloten is, kan het platform nog een rol krijgen in het managen van het contract.

Afdeling Inkoop

De afdeling Inkoop is vooral verantwoordelijk voor het inkoopproces. Tijdens aanbestedingen is de afdeling Inkoop het contactpunt voor geïnteresseerden en inschrijvers. Tijdens het contract verzorgt Inkoop vaak de contacten met de leverancier.

 
Laatst Gewijzigd: 04-02-2009