Afdeling Inkoop

Wat kan Inkoop voor u betekenen?

Taak

De afdeling Inkoop is belast met het uitvoeren en voorbereiden van Europese en nationale aanbestedingen. Ze richt zich vooral op het inkoopproces. Een gemiddelde aanbesteding heeft consequenties voor tal van afdelingen van de universiteit, de belangrijkste taak van Inkoop is dan ook de juiste mensen bij elkaar te brengen.  

Organisatie

Inkoop is ondergebracht bij het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB) van de Universiteit Leiden. Het hoofd Inkoop legt verantwoording af aan de directeur UFB. De directeur UFB legt verantwoording af aan het college van bestuur.

Wat Inkoop doet voor (potentiële) leveranciers

Inkoop is vooral actief voor, tijdens en na Europese aanbestedingen. Voor een aanbesteding wordt soms een marktverkenning gehouden om te weten wat er speelt in de markt. Tijdens de aanbesteding is Inkoop verantwoordelijk voor het goede verloop van de aanbesteding en is daarbij het aanspreekpunt namens de universiteit. Na de aanbesteding heeft Inkoop afhankelijk van het inkooppakket een rol bij de implementatie en evaluatie van het contract.

Wat doet Inkoop niet

Bij inkopen onder de Europese aanbestedingsdrempels is Inkoop in beginsel niet betrokken, tenzij het een nationale aanbesteding betreft. Ook is Inkoop niet verantwoordelijk voor het bestellen van goederen of diensten. De afdeling Inkoop helpt u ook niet met acquisitie of het verkopen van nieuwe producten en diensten.

De afdeling Vastgoed is verantwoordelijk voor de werken (en werken gerelateerde inkopen) van de universiteit.

 
Laatst Gewijzigd: 03-03-2014