Over de Universiteit Leiden

Wat is de universiteit voor een organisatie? Wat betekent het om te leveren aan de universiteit?

Rechtsgrond universiteit

De Universiteit Leiden is net als de meeste andere Nederlandse universiteiten, een publiekrechtelijke instelling. Ze bezit rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De universiteit is ingeschreven onder nummer 27368929 van de Kamer van Koophandel Den Haag.

Wie is bevoegd namens de universiteit te handelen?

Volgens artikel 9.2 van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek is het college van bestuur van de universiteit belast met het besturen van de universiteit in haar geheel en met het beheer en vertegenwoordigt de voorzitter van het college van bestuur de universiteit in en buiten rechte. Veel bevoegdheden zijn echter gemandateerd aan de faculteiten en centrale diensten van de universiteit. Er is een site waar u kunt lezen over de inhoud van deze mandaten. Deze mandaten zijn in veel gevallen weer doorgemandateerd aan diverse medewerkers voor het doen van bestellingen.

Hoe is de universiteit georganiseerd?

De universiteit kent faculteiten en centrale diensten. In de faculteiten wordt de wetenschappelijke arbeid verricht en de centrale diensten zijn voor de ondersteuning daarvan. Naast faculteiten en diensten zijn er onderwijs- en onderzoeksinstituten, samenwerkingsverbanden van diverse universiteiten en ook zijn er instituten met een eigen rechtspersoonlijkheid die inwonen in een van de universitaire gebouwen. Een belangrijk kenmerk van de universiteit is de decentrale organisatie. Er is een pagina met meer informatie over de organisatiestructuur.

 
Laatst Gewijzigd: 22-02-2016