Nuttige links over Europees aanbesteden

Informatie over inkopen en aanbesteden elders op het internet.

Metrokaart Pianoo

Voor een overzicht van alle aspecten van het overheidsinkopen en het aanbesteden heeft Pianoo een "metrokaart" gemaakt. Het inkoopproces is gepresenteerd in acht hoofdonderwerpen. Het vormt een gemakkelijke ingang in de wereld van het inkopen en het aanbesteden.

PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden

PIANOo is een netwerkorganisatie voor overheidsopdrachtgevers. Je kan er informatie, adviezen en tips vinden op het gebied van overheidsinkopen en -aanbesteden.

Tenderned

Tenderned is de plaats waar volgens de Aanbestedingswet alle Nederlandse aanbestedingen gepubliceerd moeten worden. Het functioneert ook als electronisch aanbestedingssysteem.

Tenders European Daily

De Tenders European Daily (TED) is de site van de Europese Unie waar Europese aanbestedingen verplicht om moeten worden aangekondigd. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om in te schrijven op aanbestedingen kunnen op deze site kijken of er interessante aanbestedingen zijn.

Aanbestedingskalender

Op de website Aanbestedingskalender kunnen instellingen aankondiging doen van nationale aanbestedingen. Dit zijn veelal aanbestedingen onder de drempel van de Europese aanbesteding. Aankondigingen van Europese aanbestedingen kunnen ook via Aanbestedingskalender worden gedaan, de aankondiging wordt dan automatisch doorgestuurd naar de Tenders European Daily. Op Aanbestedingskalender kunnen tevens aanbestedingsdocumenten worden gepubliceerd.

Simap

Simap is een portal van de Europese Unie met als belangrijkste functie het publiceren van aankondigingen voor de Tenders European Daily. Verder is er ook veel algemene informatie over Europees aanbesteden te vinden.

Negometrix

Negometrix is het electronisch aanbestedingsplatform waar de Universiteit Leiden veel van haar aanbestedingen plaatst. Via dit platform kunnen aanbieders electronisch inschrijven op aanbestedingen van de universiteit en andere instellingen.

 
Laatst Gewijzigd: 03-03-2014