Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen van (potentiële) leveranciers van de universiteit.

Hoe weet ik of de universiteit iets gaat aanbesteden?

Alle aanbestedingen worden gepubliceerd op Tenderned. In de publicatie kunt u een korte beschrijving van de opdracht lezen en het adres waar u meer informatie kunt krijgen. De afdeling Inkoop maakt meestal gebruik van het electronisch aanbestedingsplatform Negometrix, maar de aankondigingen worden uiteraard op Tenderned gepubliceerd.

Ik heb een (nieuw) product dat interessant kan zijn voor de universiteit, waar kan ik terecht?

Dit is sterk afhankelijk van het inkoopgebied. Soms is er een centrale functionaris of afdeling die u opmerkzaam kunt maken op uw product of dienst, soms is een inkoopgebied decentraal belegd en moet u op zoek naar de diverse functionarissen of afdelingen die zich met dat inkoopgebied bezigt houdt. De website van de universiteit kan u in veel gevallen helpen bij het vinden van de juiste persoon of afdeling. De afdeling Inkoop kan u niet behulpzaam zijn bij acquisitie.

Hoe koopt de universiteit in?

De universiteit is als publiekrechtelijke rechtspersoon die voor meer dan 50% wordt gefinancierd door de Rijksoverheid gehouden aan de Aanbestedingswet. Bij inkopen boven de Europese aanbestedingsdrempels wordt er aanbesteed, bij inkopen daaronder wordt er gekozen voor enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands of een nationale aanbesteding.

Hoe groot is de universiteit?

De universiteit telt circa 4185 medewerkers en heeft circa 60 gebouwen binnen en buiten Leiden en in Den Haag. Zie ook deze pagina over feiten en cijfers van de universiteit.

Wie is gemandateerd om inkopen te doen namens de universiteit?

Volgens artikel 9.2 van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek vertegenwoordigt de voorzitter van het college van bestuur de universiteit in en buiten rechte. Veel bevoegdheden zijn gemandateerd aan de faculteitsbesturen en de directeuren van de centrale diensten. De inhoud van het mandaat kunt u lezen via de site over reglementen. Voor het doen van bestellingen zijn deze mandaten vaak doorgemandateerd.

De universiteit is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 27368929.

Twijfelt u of een bepaald persoon wel namens de Universiteit Leiden optreedt, neem dan contact op met het bestuur van de faculteit of dienst waar deze persoon werkzaam is.

Waar moet ik mijn factuur naar toe sturen?

Facturen moeten onder vermelding van het SAP-nummer gestuurd worden aan het Financial Shared Services Centre.

 
Laatst Gewijzigd: 03-03-2014