Accountant

De boekhouding van de universiteit wordt gecontroleerd door een externe accountant. Het bedrag dat daarmee gemoeid gaat, ligt boven de Europese aanbestedingsgrens. De dienstverlening moet daarom worden aanbesteed.

De aanbesteding is in 2016 gepubliceerd. De accountantscontrole is belangrijk voor de universiteit en zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur waren nauw betrokken.

Er zijn vijf offertes ontvangen. De offertes zijn niet alleen beoordeeld op prijs, maar ook op allerlei kwaliteitsaspecten. Een presentatie maakte onderdeel uit van de gunningsprocedure. Uiteindelijk is de opdracht gegund aan KPMG. Het contract loopt uiterlijk tot 2023.

 
Laatst Gewijzigd: 14-10-2016