Bedrijfshulpverlening

De universiteit en het LUMC hebben een bedrijfshulpverleningorganisatie. Deze organisatie bestaat uit medewerkers die tijdens noodsituaties snel en adequaat kunnen optreden, bijvoorbeeld door eerste hulp te verlenen of door mensen snel en veilig naar buiten te leiden. Deze BHV-ers, zoals ze wel genoemd worden, hebben wel regelmatig opleiding en training nodig. Deze opleiding en training is aanbesteed.


De aanbesteding is gestart in 2012. Er zijn dertien inschrijvingen ontvangen. Naast prijs zijn ook enkele kwaliteitsaspecten beoordeeld. De opdracht is gegund aan het bedrijf BHV.NL. Het contract geldt van 1 januari 2013 tot 1 januari 2017.

Het contract wordt beheerd door de afdeling Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM).

 
Laatst Gewijzigd: 09-11-2012