Mobiele Surveillance

Bij mobiele surveillance gaat het om (nachtelijke) veiligheidsrondes om en in de gebouwen van de universiteit en alarmopvolging.

Mobiele surveillance en alarmopvolging

Om de veiligheid te vergroten in en om onze gebouwen worden 's nachts rondes gehouden door een beveiligingsbedrijf. Bij sommige gebouwen wordt er ook binnen gesurveilleerd. Dit is de mobiele surveillance. Daarnaast heeft de universiteit behoefte aan alarmopvolging, bijvoorbeeld bij storingsmeldingen van installaties, stroomstoringen, brandmeldingen, inbraakmeldingen etc.

Aanbesteding

De opdracht is onderverdeeld in twee percelen. Een perceel betreft de panden in Leiden en Oegstgeest en het andere perceel betreft de panden in Den Haag. Het perceel in Leiden is gegund aan Huschka en het Haagse perceel is gegund aan Capricorn Security Services. De contracten lopen uiterlijk tot 30 november 2018.


 
Laatst Gewijzigd: 05-12-2014