Kopieer- en printpapier

De universiteit verbruikt jaarlijks veel papier, met name voor de productie van readers en onderwijsmaterialen. Meer dan 80% van het papier wordt besteld door het Universitair Facilitair Bedrijf, vanwege de productie van onderwijsmaterialen, maar ook vanwege het facilitaire beheer over de kopieermachines en multifunctionals.

De aanbesteding is gehouden in 2012 en afgerond in 2013. De aanbesteding is samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgevoerd. Het bedrijf Papyrus heeft de aanbesteding gewonnen. Voor deze aanbesteding is gekozen voor standaard papier van 75 g/m2. Het papier voldoet aan de hoogste milieueisen en voldoet bovendien aan de Nederlandse archiefnorm NEN2728, hetgeen onder andere inhoudt dat het papier minimaal 200 jaar goed blijft.

Er werden zeven offertes ontvangen. De overeenkomst gaat in per 1 juni 2013 en duurt uiterlijk vier jaar.

 
Laatst Gewijzigd: 04-06-2013