Schoonmaakonderhoud

De universiteit heeft vele gebouwen, die allemaal schoongehouden moeten worden. Het schoonmaakonderhoud wordt periodiek aanbesteed. De aanbesteding is verdeeld in zogenaamde programma's voor verschillende soorten ruimten, bijvoorbeeld gangen, kantoren, laboratoria. De schoonmaak wordt via een centraal budget dat ondergebracht is bij Vastgoed betaald. De uitvoering van de schoonmaak gebeurt onder verantwoordelijkheid van het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB). Het UFB contracteert een schoonmaakbedrijf voor de daadwerkelijke uitvoering.


De aanbesteding is gepubliceerd in 2014. De opdracht was verdeeld in twee percelen. Een perceel is gegund aan Hago en het andere perceel aan CSU. Het contract duurt in eerste instantie drie jaar en kan vijf keer verlengd worden met een jaar. Het contract loopt uiterlijk af in 2022.

 
Laatst Gewijzigd: 05-12-2014