Servers

De universiteit beschikt over een groot aantal servers voor uiteenlopende doelen. De behoefte is aanbesteed.

Aanbesteding

De aanbesteding is gezamenlijk met de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Tilburg University en de Universiteit Twente gedaan. SurfMarket heeft de aanbesteding geleid. De doelstelling was om een leverancier te vinden die meerdere merken kon leveren waarmee een raamovereenkomst kon worden gesloten. Op het moment dat er behoefte ontstaat aan servers kan er op basis van technische of functionele eisen een offerte worden aangevraagd bij de leverancier. Daar de leverancier meerdere merken kan leveren, ontstaat daar marktwerking, waardoor de prijzen laag kunnen blijven en door de concentratie van de vraag bij een leverancier kunnen logistieke voordelen worden behaald.

De winnaar van de aanbesteding is Scholten Awater. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2014 en loopt tot 1 januari 2016. Daarna bestaat de mogelijkheid dat de overeenkomst nog tweemaal met een jaar wordt verlengd.


 
Laatst Gewijzigd: 26-02-2014