Verhuisdiensten

Verhuisdiensten worden regelmatig aanbesteed. Doel bij de laatste aanbesteding was een drietal verhuisbedrijven te contracteren voor een raamovereenkomst van drie jaar plus één optiejaar.

Aanbesteding

De verhuisbewegingen van de universiteit zijn onder te verdelen in kleine verhuizingen en grotere projectverhuizingen. Acht offertes zijn ontvangen. De beoordeling vond plaats door een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van faculteiten en van het Vastgoedbedrijf van de universiteit. De drie onderstaande verhuizers kregen de opdracht gegund. Omdat het een raamovereenkomst betreft, moeten de verhuizers voor concrete projectverhuizingen nog een offerteronde doorlopen. Het contract gaat in per 1 april 2016.

Contractpartijen

De contractpartijen voor de universiteit zijn:

De betrokken opdrachtgevers van de faculteiten en diensten zijn geïnformeerd over de nieuwe contractpartners.  

 
Laatst Gewijzigd: 08-11-2016