Maximale vergoeding reis- en verblijfkosten buitenland

De universiteit kent regels aangaande de vergoeding van reis- en verblijfkosten. Bij het boeken van reizen via de reisagent heeft dat gevolgen.

De medewerkers van de universiteit zijn, wanneer zij namens de universiteit op reis gaan, gebonden aan de daarvoor door de universiteit vastgestelde regels. Op de pagina over reis- en verblijfkosten voor dienstreizen kunt u lezen wat de regels zijn.

Ondermeer voor verblijfskosten (overnachtingen en maaltijden) zijn maxima vastgesteld. Deze komen overeen met de door het Rijk gehanteerde vergoedingen. Aan de reisagent is gevraagd de reiziger op deze maxima te attenderen. Zij zullen ook boekingen voor u verrichten als de kosten hoger liggen dan de vergoedingenlijst ‘toestaat’. Zij zullen u er dan echter op wijzen dat het verschil tussen het vastgestelde maximum en de door u aangegane verplichting voor uw eigen rekening komt en niet bij de universiteit kan worden gedeclareerd (ook niet ten laste van 2e of 3e geldstroom).

 
Laatst Gewijzigd: 21-09-2015