Inkopen boven de Europese aanbestedingsgrens

Meldingsformulieren inkoopactiviteiten

Inkopen boven de € 30.000 (ex. btw) moeten volgens het inkoopbeleid worden gemeld bij de afdeling Inkoop. Het inkoopresultaat en de definitieve contractwaarde moeten worden gemeld. U kunt hiervoor de formulieren op deze pagina gebruiken.


Wanneer hoeft er niet te worden aanbesteed? Bijzondere procedures binnen de Aanbestedingswet

Binnen de Aanbestedingswet wordt uitgegaan van de aanbesteding voor het inkopen van producten, diensten of werken. Er is echter een aantal uitzonderingsprocedures binnen de wet, waardoor er bijvoorbeeld minder eisen gelden voor de aanbestedingsprocedure, er kortere termijnen gelden of dat er rechtstreeks met een leverancier kan worden onderhandeld. Op deze pagina worden de voor de universiteit relevante procedures behandeld.


Inkoopregelgeving

Inkopen op de universiteit kent een aantal regels. Deels komen deze van wetgeving, deels van universitair beleid. Op deze pagina staat een overzicht van de regels voor het inkopen.