Stroomschema aanschaf wetenschappelijke apparatuur

De aanschaf van wetenschappelijke apparatuur valt ook onder de Aanbestedingswet. Universitaire Inkoop Leiden heeft een stroomschema opgesteld dat de mogelijkheden en stappen weergeeft in het inkoopproces van wetenschappelijke apparatuur.

Stroomschema

De inkoop van wetenschappelijke apparatuur kent een paar bijzondere eigenschappen. Vaak is er sprake van bijzondere, nieuwe technologie, is het aantal leveranciers beperkt of zelfs maar één. Het wetenschappelijk onderzoek zoekt veelal de grenzen op van kennis, waardoor er behoefte bestaat aan unieke apparaten.

Desondanks valt de aanschaf van wetenschappelijke apparatuur onder de Aanbestedingswet, hetgeen betekent dat er concurrentie moet worden gesteld, de leveranciers gelijk moeten worden behandeld en dat de specificaties functioneel moeten zijn. Niet alleen de Aanbestedingswet stelt deze verplichting, ook subsidiegevers eisen in veel gevallen stricte naleving van de wet, voordat de subsidie wordt overgemaakt.

Aanbestedingsprocedures kosten wel tijd. Om te zorgen dat de aanbestedingsprocedure zo min mogelijk vertraging oplevert voor het wetenschappelijk onderzoek, is een stroomschema opgesteld. Dit stroomschema geeft de stappen van de diverse procedures weer en de doorlooptijden. Door vergroting van de kennis van de aanbestedingsprocedures kunnen ze op tijd worden gestart.

Het stroomschema is niet bedoeld als een zelfstandig beslissingsdocument, per project zal gekeken moeten worden en afwegingen moeten worden gemaakt.

Het stroomschema kan wijzigen in verband met veranderingen in universitair beleid of wetgeving of door nieuwe jurisprudentie. Deze pagina vertoont de laatste versie van het stroomschema. Vragen over het stroomschema of over de inhoud, kunt u stellen aan Inkoop.

 
Laatst Gewijzigd: 08-11-2016