Stappen voor Enkelvoudig onderhands

Op deze pagina kunt u de voorwaarden en te nemen stappen zien voor een Enkelvoudig onderhands inkoopprocedure.

Bij opdrachten onder de €50.000 hoeft geen concurrentie te worden gesteld. Wel kan het raadzaam zijn, afhankelijk van de opdrachtwaarde, om toch een opdrachtbeschrijving op te stellen, waarbij de eisen en wensen worden beschreven. Dit kan een kort lijstje zijn in geval van kleine opdrachten tot een uitgebreid document bij opdrachten die dichter tegen de €50.000 aanzitten. Dit kan behulpzaam zijn bij de zoektocht naar de beste aanbieder en de beste aanbieding. Onderzoek naar de beste aanbieding kan via internet, maar ook bij collegae bij andere faculteiten of eenheden, of zelfs bij andere universiteiten.

Dat geen concurrentiestelling noodzakelijk is, betekent niet dat geen prijzen of condities kunnen worden opgevraagd of dat niet de beste aanbieding moet worden gekozen. Wel moet worden gewaakt dat niet een uitgebreid offertetraject wordt opgezet voor een kleine opdracht. Dit brengt teveel kosten met zich mee.

Van te voren moet worden ingeschat of de opdracht snel herhaald of verlengd kan worden. De waarde van de verlengingsopties of de herhaalopdrachten moet worden meegerekend bij de totale opdrachtwaarde. Dit kan met zich meebrengen dat een “zwaardere” procedure moet worden gekozen.

Het hanteren van de inkoopvoorwaarden en de modelovereenkomst van de universiteit is aan te bevelen, maar het kan ook dat de leveringsvoorwaarden worden geaccepteerd, afhankelijk van de opdrachtwaarde en het risico dat de universiteit loopt.

 
Laatst Gewijzigd: 08-09-2014