Organisatie-informatie

Over Universitaire Inkoop Leiden

Organisatie en taak

De afdeling Inkoop heeft als taak het (procedureel) verzorgen van Europese aanbestedingen en het verbeteren van de universitaire inkoop. De afdeling is ondergebracht bij het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB). De afdeling Inkoop wordt aangestuurd door de directeur UFB. De werkzaamheden en voortgang worden maandelijks besproken in de Afstemmingsgroep Inkoop (AGI) waarin vertegenwoordigers van vrijwel alle beheerseenheden zitting hebben. 

Inkoop wordt gefinancierd door een toeslag te berekenen over de door Inkoop tot stand gebrachte inkoopcontracten.

Personen

Hoofd Inkoop Wiebe Plenter
Senior Inkoper Gerard de Bruin
Stafmedewerker Inkoop     Govert Schipperheijn
   
 

 
Laatst Gewijzigd: 25-02-2010