Inkoopregels in het kort

Het universitair inkoopbeleid legt een aantal verplichtingen op aan medewerkers die inkopen doen namens de universiteit. De belangrijkste zijn:

  • Gebruik maken van de door de universiteit afgesloten (raam)overeenkomsten

  • Melden van voorgenomen inkopen boven de €30.000 bij andere leveranciers aan de afdeling Inkoop

  • Meervoudig onderhandse procedure toepassen bij opdrachten tussen de €50.000 en €100.000.

  • Bij opdrachten tussen de €100.000 en €209.000 overwegen om een nationale aanbesteding te houden, mede op advies van de afdeling Inkoop.

  • Melden afgesloten overeenkomst na meervoudig onderhandse procedure

  • Een Europese procedure te volgen bij opdrachten boven de €209.000

Het complete inkoopbeleid kunt u vinden op de pagina Inkoopbeleid.

Heeft u een vraag?

Eventuele opmerkingen, vragen en suggesties kunt u mailen naar de afdeling Inkoop.

 
Laatst Gewijzigd: 09-09-2016