Leverings- en inkoopvoorwaarden

Iedereen die wel eens iets koopt krijgt te maken met leveringsvoorwaarden. Wat zijn leveringsvoorwaarden en moeten ze altijd geaccepteerd worden?

Overeenkomst

Iedereen die iets koopt, sluit (soms onbewust) een overeenkomst volgens het burgerlijk recht. Belangrijk uitgangspunt is de vrijheid van overeenkomst, de twee partijen mogen zelf bepalen of ze een overeenkomst sluiten en wat de inhoud is van de overeenkomst. Problemen ontstaan vaak als de twee partijen niet alle zaken geregeld hebben in de overeenkomst, bijvoorbeeld als wel prijs en hoeveelheid zijn vastgelegd, maar niet garantie, aansprakelijkheid of betalingstermijn. Het burgerlijk recht kent vele bepalingen die gelden op het moment dat de partijen in een overeenkomst zelf niets geregeld hebben. Die bepalingen heten aanvullend recht.

Aanvullend recht en leveringsvoorwaarden

Het aanvullend recht bij overeenkomsten gaat uit van grote aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de verkopende partij. De koper heeft de meeste rechten, de verkoper de meeste plichten. Voor veel verkopers is een dergelijke aansprakelijkheid moeilijk te dragen, vandaar dat verkopers vaak leveringsvoorwaarden opstellen. Deze beperken de plichten van de verkoper. Dit kan omdat de bepalingen van het aanvullend recht alleen gelden als er niets anders is overeengekomen. Zaken die je vaak in leveringsvoorwaarden tegenkomt zijn: beperking van de aansprakelijkheid tot directe schade, beperking van de aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag, eigendomsoverdracht pas bij volledige betaling.

Moeten de leveringsvoorwaarden geaccepteerd worden?

Aangezien er vrijheid is van overeenkomst is de koper niet verplicht de leveringsvoorwaarden te accepteren. Maar deze vrijheid geldt ook voor de verkoper; hij kan afzien van de overeenkomst als de koper niet instemt met zijn leveringsvoorwaarden. De vraag welke voorwaarden gelden is daarom vooral een zaak van de machtsverhouding tussen verkoper en koper. Feit is wel dat op het moment dat de koper de leveringsvoorwaarden niet wil accepteren er onderhandeld moet worden over welke voorwaarden dan wel gelden. Uiteraard speelt dan ook mee hoe groot de inkoopwaarde is: voor een klein bedrag zal de koper over het algemeen die moeite niet willen doen.

Welke voorwaarden gelden nu voor inkopen bij de universiteit?

Er zijn geen centrale regels voor het toepassen van leverings- of inkoopvoorwaarden. Wel is het zo dat naarmate het (financieel) belang van de overeenkomst toeneemt, er goed moet worden gekeken naar de voorwaarden. Bij Europese aanbestedingen zal altijd naar voorwaarden worden gekeken, bij veel (kleinere) inkopen zullen de leveringsvoorwaarden van de leverancier gelden.

De universiteit beschikt over eigen leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden. Die kunnen desgewenst gehanteerd worden. Ook kunnen ze de basis vormen van een onderhandeling met de leverancier, waarbij er specifieke voorwaarden worden afgesproken. Voor meer informatie over de toepassing van algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Inkoop of met Juridische Zaken.

 
Laatst Gewijzigd: 14-12-2010