Inkoopbeleid van de Universiteit Leiden

De universiteit heeft in 2007 inkoopbeleid vastgesteld. Het beleidsdocument kunt u downloaden.

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid is in 2007 tot stand gekomen. Het sloot aan bij een eerder document over inkoop. Het stroomschema geeft in het kort de inkoopprocedures weer.

Het inkoopbeleid is formeel vastgelegd in de door het college van bestuur vastgestelde Mandaatregelingen en de Richtlijn Inkoop (te vinden in het Handboek Financiën, alleen toegang voor geautoriseerde personen).

Meldingsplicht voor grote aankopen

Een van de belangrijkste componenten van het inkoopbeleid is een meldingsplicht vooraf voor grote aankopen (boven de € 30.000). Deze inkopen moeten worden gemeld bij de afdeling Inkoop. Deze zal een registratie van deze aankopen aanhouden. De melding kan door middel van een formulier.

 
Laatst Gewijzigd: 26-09-2016