Internationaal inkopen

Wat zijn de aandachtspunten bij het kopen over de grenzen.

BTW

Bij internationale inkopen dient men zich te vergewissen of er BTW verschuldigd is, waar deze betaald moet worden en hoe hoog het percentage is. In veel gevallen is Nederlandse BTW verschuldigd, waardoor men zich niet rijk of arm hoeft te rekenen met buitenlandse BTW-tarieven. Voor meer informatie kunt u terecht op de BTW-pagina.

Toepasselijk recht en rechterskeuze

Bij conflicten tussen twee partijen is het van belang te weten welke regels er gelden en voor wie eventuele geschillen ter beoordeling kunnen worden gelegd. Bij inkopen binnen Nederland is dat vrijwel altijd Nederlands recht dat voor een Nederlandse rechter wordt uitgevochten, maar bij internationale inkopen is het raadzaam expliciet afspraken te maken om te voorkomen dat de overeenkomst onder "vreemd" recht valt (met eventueel onaangename gevolgen), waarbij geschillen voor een rechter in een ver land moeten worden uitgevochten. Dit kan leiden tot hoge kosten, vandaar dat het uitgangspunt is dat Nederlands recht van toepassing is en dat geschillen worden uitgevochten voor de Rechtbank Den Haag.

Leveringsvoorwaarden en Incoterms

In Nederland is "franco huis" een vaak gebruikte leveringsvoorwaarde. De bestelde waren worden voor rekening van de verkoper bezorgd bij de koper. Bij internationale aankopen is dat echter geen vanzelfsprekendheid. De verantwoordelijkheid voor transport, de verzekering tijdens transport en de fysieke uitvoering van het transport zijn zaken die nadrukkelijk aan de orde moeten komen bij een internationale inkoop.

Om afspraken hierover gemakkelijker te maken zijn er standaard leveringsvoorwaarden afgesproken (door de ICC Commission on Commercial Law and Practice). Deze staan bekend onder de naam Incoterms. Franco huis is bijvoorbeeld in "Incoterms": Delivered Duty Paid (DDP). Andere bekende termen zijn Ex Works (EXW) of Delivered Duty Unpaid (DDU).

 
Laatst Gewijzigd: 04-01-2016