- Organisatie Organisatie RSS Feed" />

Klachtenloket voor medewerkers

Digitaal Klachtenloket voor medewerkers

Via dit digitale loket maakt u een keuze voor een afhandeling van uw klacht of beroep of bezwaar naar aanleiding van een besluit. Indienen van uw klacht, beroep of bezwaar gaat volgens de betreffende regeling, en niet via dit informatieloket!  Tevens vindt u in de regeling informatie over de eisen en termijnen die worden gesteld om een inhoudelijke behandeling te verkrijgen.


Vertrouwenspersoon personeelsaangelegenheden, Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, Klachtencommissie ongewenst gedrag

Wanneer u een probleem heeft zijn er verschillende mogelijkheden om daar iets mee te doen. Het is altijd aan te raden om zelf te proberen samen tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet het probleem langs deze weg op te lossen, of ziet u er erg tegen op deze persoon aan te spreken, dan heeft u, al naar gelang de aard van de kwestie, de keuze uit de onderstaande instanties.