Digitaal Klachtenloket voor medewerkers

Via dit digitale loket maakt u een keuze voor een afhandeling van uw klacht of beroep of bezwaar naar aanleiding van een besluit. Indienen van uw klacht, beroep of bezwaar gaat volgens de betreffende regeling, en niet via dit informatieloket! 
Tevens vindt u in de regeling informatie over de eisen en termijnen die worden gesteld om een inhoudelijke behandeling te verkrijgen.

Waar moet ik zijn met mijn klacht?

Als u niet weet bij welke instantie u terecht moet met uw probleem, volg dan dit schema.

Ik weet waar ik moet zijn

Als u al weet bij welke instantie u moet zijn, ga dan via onderstaande links naar de desbetreffende website: 

Laatst Gewijzigd: 04-06-2013