Leids Assessoren Overleg (LAssO)

Welkom op de website van het LAssO. Het LAssO is het overlegorgaan van de assessoren uit de faculteitsbesturen van de verschillende faculteiten.
Hier vind je informatie over de de B-pot en de C-pot. Het LAssO beheert beide potten en bepaalt de verdeling van de vergoedingen.

B & C-pot

De B-pot is een fonds waar besturen of commissies van studieverenigingen aanspraak op kunnen maken wanneer zij eenmalige academische activiteiten organiseren. Daarnaast beheert het LAssO ook een C-pot met arbeidsmarktmaanden. Studieverenigingen of studenten die een arbeidsmarkt organiseren voor Leidse studenten kunnen bij deze pot een aanvraag indienen.

Voordat je een aanvraag doet, dien je contact op te nemen met de assessor van je faculteit. De assessor kan je helpen bij je aanvraag. Lees eerst de website en de voorbeeldaanvragen zorgvuldig door.

Meer informatie:

A-pot

Er is ook nog een A-pot, maar deze wordt beheerd door de universiteit. Elke assessor krijgt hieruit een bepaald aantal maanden te verdelen voor de besturen van de studieverenigingen.

Laatst Gewijzigd: 24-09-2014