Lokaal Overleg

Vergaderdata 2016

Overzicht van de geplande vergaderdata in 2016 van de overlegvergadering tussen het CvB en de vakbondsdelegaties.