Vergaderdata 2016

Overzicht van de geplande vergaderdata in 2016 van de overlegvergadering tussen het CvB en de vakbondsdelegaties.

2016

  • Donderdag 21 januari
  • Donderdag 21 april 
  • Donderdag 7 juli
  • Donderdag 22 september
  • Donderdag 24 november


Het technisch overleg (TO) ter voorbereiding van het LO vindt plaats tussen de vakbondsdelegatie en de directeur bedrijfsvoering van het Bestuursbureau. De frequentie van dit overleg is ca. 5x per jaar.

Het overleg tussen de vakbondsdelegaties is in de regel maandelijks en vindt plaats direct voorafgaand aan het LO/TO.

Archief korte notulen

Archief korte notulen 2010- heden.

Laatst Gewijzigd: 02-03-2016