Over de verkiezingen

Tijdschema Universitaire verkiezingen 2017

Het volgende tijdschema is opgesteld voor de verkiezingen van de studentengeleding van de Universiteitsraad, de beide geledingen van alle Faculteitsraden en de Studentenraad LUMC. Tevens zijn er verkiezingen voor de Dienstraden van het ASCL, Bestuursbureau, ICLON, ISSC, SOZ, UBL, UFB en Vastgoed.


Kiesstelsels

Voor de verkiezingen bij de Universiteit Leiden worden een lijstenstelsel en een personenstelsel gehanteerd. Medezeggenschapsraden mogen zelf bepalen welk van de twee stelsels van verkiezingen zij hanteren.


Het lijstenstelsel

Elke kiezer kan één stem uitbrengen. Een stem wordt uitgebracht op één kandidaat van één lijst. Door de keuze van een kandidaat wordt dus tevens een keuze gemaakt uit de lijsten.