Handleiding stemmen

Hoe gaat het stemmen in z'n werk voor de beide kiesstelsels?

Algemeen

U logt in via uAccess met uw eigen ULCN gebruikersnaam en wachtwoord. Om te kunnen stemmen wordt gebruik gemaakt van de zeer veilige SURFconext koppeling.
Als u voor de eerste keer inlogt via SURFconext wordt u gevraagd of u uw inlognaam wil delen. U kunt zonder bezwaar verder gaan, dit is veilig.

Na inloggen staat/staan de verkiezing/en waaraan u gerechtigd bent deel te nemen links op het scherm.

Selecteer een verkiezing waaraan u wilt deelnemen door er op te klikken.

Bij de verkiezingen worden twee stelsels gehanteerd: het personenstelsel en het lijstenstelsel. 

Als u stemt voor de faculteitsraden van Archeologie, Geesteswetenschappen (personeelsgeleding), Governance and Global Affairs, de Studentenraad LUMC en alle dienstraden, stemt u in een personenstelsel. 

Als u stemt voor de Universiteitsraad en de faculteitsraden van Geesteswetenschappen (studentengeleding), Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen, stemt u in een lijstenstelsel.

Lijstenstelsel

U ziet nu de verschillende lijsten waarop gestemd kan worden. 

Klik op een lijst om de kandidaten van de betreffende lijst te zien.

Selecteer de kandidaat van uw keuze.

Klik op de knop ‘Stem’ om uw stem uit te brengen. U kunt eventueel blanco stemmen door te klikken op de knop ‘Blanco’.
U ziet uw gekozen kandidaat of u wordt gevraagd of u blanco wilt stemmen.

Bevestig uw keuze door te klikken op de knop ‘Stem’ of ‘Blanco’.
U ziet dat u gestemd heeft.

Klik op de knop ‘Volgende’.
U kunt nu eventueel aan andere verkiezingen deelnemen.

Klik op de knop ‘Naar uitloggen’ om uit te loggen.
Omdat gebruik gemaakt wordt van authenticatie via SURFconext moet u ook uitloggen via het uAccessportaal, of de browser geheel afsluiten.

Personenstelsel

U ziet de kandidaten behorende tot uw kiesgroep.

Er wordt gebruik gemaakt van 'Meervoudig stemmen', waarbij u zoveel stemmen kunt uitbrengen als er zetels beschikbaar zijn. U nummert de kandidaten opvolgend, te beginnen met 1, voor de kandidaat die uw meeste voorkeur heeft, 2 voor de kandidaat die daarna uw voorkeur heeft, etc.
Let op: u kunt zoveel stemmen uitbrengen als er zetels beschikbaar zijn, maar kunt ook volstaan met minder kandidaten, dus bijvoorbeeld alleen een 1 toekennen aan de kandidaat die uw voorkeur heeft.

Klik op de knop ‘Stem’ om uw stem uit te brengen. U kunt eventueel blanco stemmen door te klikken op de knop ‘Blanco’.

Bevestig uw keuze door te klikken op de de knop ‘Stem’ of ‘Blanco’.
U ziet dat u gestemd heeft.

Klik op de knop ‘Volgende’.
U kunt nu eventueel aan andere verkiezingen deelnemen.

Klik op de knop ‘Naar uitloggen’ om uit te loggen.
Omdat gebruik gemaakt wordt van authenticatie via SURFconext moet u ook uitloggen via het uAccessportaal, of de browser geheel afsluiten.

 

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015