Uitslagen 2014

Op 27 mei 2014 zijn de uitslagen van de universitaire verkiezingen bekend gemaakt. De Processen Verbaal vindt u op deze pagina in .pdf-format.

Universiteitsraad:

- personeelsgeleding

- studentengeleding


Faculteitsraad Archeologie


Faculteitsraad Campus Den Haag


Faculteitsraad Geesteswetenschappen


Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid


Faculteitsraad Sociale Wetenschappen


Faculteitsraad Wiskunde en Natuurwetenschappen


Studentenraad LUMC

Laatst Gewijzigd: 27-05-2014