Agenda en data van de vergadering(en) van de Universiteitsraad

De vergaderingen zijn (meestal) openbaar te bezoeken. Tenzij anders wordt vermeld, vinden de Raadsvergaderingen plaats in zaal 111 van het Gravesteen, Pieterskerkhof 6 te Leiden.

Agenda van de eerstvolgende UR vergadering

Agenda van de UR-vergadering van 8 mei 2017

1.   (15:00) Opening en mededelingen

2.   (15:02) Verslag vorige vergadering

3.   (15:05) Kadernota 2018 - 2021

4.   (15:35) Jaarrekening 2016 / 3e BFR 2016   

5.   (15:45) Evaluatierapport Onderzoek Eerste Fase Bètacampus 

6.   (16:00) Jaarverslag 2016     
 
7    (16:30) ICTO-programma     

8.   (16:45) Leids Register Opleidingen 2018-2019  

9.   (17:00) Aanpassing regeling BSA 
   
10.  (17:15) Uitbreiding pilot verplichte matching  

11.  (17:30) Interne audit HR Excellence for Research
  
12.  (17:45) Implementatie Wet Versterking Bestuurskracht 
 
13.  (18:00) Ingekomen en verzonden stukken
 
14.  (18:05) Rondvragen

15.  (18:15) Sluiting

Agendapunten en tijden zijn onder voorbehoud. Er kunnen aan deze agenda geen rechten worden ontleend.

Vergaderdata UR 2017

2017  
26 juni      
21 augustus 
9 oktober
27 november                  

De Raadsvergaderingen vinden in principe plaats van 15.00 - 17.30 uur, tenzij anders is aangegeven.
De stukken kunnen opgevraagd worden bij de Griffier: a.d.h.weeda@bb.leidenuniv.nl  

Agenda & tijden zijn onder voorbehoud, aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatst Gewijzigd: 21-04-2017