Agenda en data volgende overlegvergadering(en) CvB-UR

De Overlegvergaderingen van de Universiteitsraad en het College van Bestuur zijn openbaar. Overlegvergaderingen vinden in principe plaats van 15:30 tot 17:30 in het Gravesteen, zaal 111, Pieterskerkhof 6, tenzij anders is aangegeven.

Agenda van de volgende overlegvergadering van College van Bestuur en Universiteitsraad

Agenda van de Overlegvergadering van 28 augustus 2017.

1. (15:30) Opening

2. (15:32) Verslag vorige vergadering 
 
3. (15:35) Negatief advies UR Master International Relations 

4. (16:10) Plan van aanpak midterm review instellingstoets 

5. (16:25) Harmonisatie onderwijslogistiek 
   
6. (16:40) Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit
 
7. (16:55) Regeling Klokkenluiders   
 
8. (17:05) Richtlijn Taalbeleid    

9. (17:25) Mededelingen & Informatie

10. (17:30) Rondvragen 

11. (18:00) Sluiting

Agendapunten en tijden zijn onder voorbehoud. Aan deze agenda kunnen geen rechten worden ontleend.


Vergaderdata 2016-2017


2017

23 oktober
11 december

De Raadsvergaderingen vinden in principe plaats van 15.30 - 18.00 uur, tenzij anders is aangegeven.
De stukken kunnen opgevraagd worden bij de Griffier: a.d.h.weeda@bb.leidenuniv.nl  

Agenda & tijden zijn onder voorbehoud, aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatst Gewijzigd: 24-08-2017