Bepaal mee waar de Universiteitsraad over vergadert

Een boete van 75 euro voor het te laat inschrijven voor een tentamen bij rechten terwijl bij een andere faculteit niks hoeft te worden betaald? Is dat eerlijk? De Universiteitsraad kwam het onderwerp zelf op het spoor. Hebt u ook een suggestie?

Boete

Vergeten in te schrijven voor een tentamen? Dat is dan 75 euro… Op sommige faculteiten betalen studenten een flinke boete als zij zich te laat inschrijven voor een tentamen, bijvoorbeeld bij rechten. Bij andere faculteiten is die boete lager of is er helemaal geen boete. Dat leidt tot ongelijke behandeling van studenten.


Harmoniseren

Het College van Bestuur heeft – onder andere op verzoek van de UR - een voorstel gedaan om de regeling rond het inschrijven voor tentamens universiteitsbreed te harmoniseren. De UR heeft dit voorstel maandag 6 mei behandeld; het leverde  voldoende stof voor discussie op om het maandag 13 mei met het College van Bestuur te bespreken.

Initiatief

Soms stuit een UR-lid of –commissie op een onderwerp dat nog niet op de agenda staat of heeft gestaan. In dat geval is er de mogelijkheid om zelf initiatief te nemen en het punt te agenderen. Dit is gebeurd met de harmonisatie van tentamenregelingen. De commissie Personeel en Studentenzaken heeft zich verdiept in het onderwerp en zorgde ervoor dat het op de agenda van de Universiteitsraad (UR) kwam te staan


Volle agenda

De Universiteitsraad bespreekt jaarlijks veel onderwerpen. Van de begroting en het Leids Register Opleidingen tot het model Onderwijs– en Examenreglement (OER). Naast onderwerpen die de UR wettelijk ter advies of instemming krijgt voorgelegd, wordt de Raad ook door het college op de hoogte gehouden van lopende ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van excellentie en ICT in het onderwijs. Zo ontstaan volle agenda’s. Zo werden afgelopen maandag werden 15 punten besproken in drie uur tijd.

Open voor input

Mocht er niettemin iets zijn dat volgens u op de UR-agenda hoort, meld het dan via Facebook , Twitter @URLeiden of e-mail, of meldt het aan een raadslid dat je kent. Wie weet staat het de volgende keer inderdaad op de agenda en wordt het besproken met het College van Bestuur: raadsleden staan open voor input.

 

URLeiden 7 mei 2013


Laatst Gewijzigd: 07-05-2013