Introductiemiddag Medezeggenschap

Visie & Strategie? Hoe vorm je die en met wie moet je benaderen om die visie delen? Pas verkozen leden voor Faculteitsraden en Universiteitsraad hebben vorige week deelgenomen aan een introductiemiddag: visie, kennismaking en samenwerking waren de kernwoorden.

Evaluatie verkiezingen

Naast kennismaking en visievorming werden ook de universitaire verkiezingen geevalueerd. Er is besloten een werkgroep op te richten en na te denken over verbetering van de jaarlijkse universitaire verkiezingen in mei. Zelf een mening over de verkiezingen of suggesties ter verbtering? Mail ze naar de voorzitter avn de Universiteitsraad: j.mioch@bb.leidenuniv.nl


Ideale universiteit

Zowel studentleden als personeelsleden dachten mee over 'de ideale universiteit.' Er is onder andere nagedacht over studentenvoorzieningen, verbetering van ICT faciliteiten en interne communicatiekanalen.


Laatst Gewijzigd: 04-07-2013