Gewijzigde vergaderlocatie

Op maandag 18 maart vergadert de Universiteitsraad om 16.00 uur in het Lipsius. De zaal is 1.48 (LUF-Zaal)

Bij deze de volledige agenda voor 18 maart:

1. (16.00) Opening en mededelingen 
2. (16.02) Verslagen vorige vergaderingen 
3. (16.20) Bestuursafspraken 2013 - 2015 
4. (16.45) Retributiebeleid: Instellingscollegegeld 
5. (16.55) Eindrapportage personeelsmonitor  
6. (17.00) Onderzoek tevredenheid ISSC 
7. (17.05) Ingekomen en verzonden stukken 
8. (17.10) Rondvraag 
9. (17.15) Sluiting 


Laatst Gewijzigd: 18-03-2013