Model-OER'en 2016-2017: positief geadviseerd

De Universiteitsraad heeft vandaag 10 december 2015 positief advies uitgebracht inzake de model-OER'en voor het studiejaar 2016-2017 nadat de Raad eerder deze week met het College van Bestuur overeenstemming heeft bereikt over een aantal aanpassingen.

De Universiteitsraad heeft vandaag 10 december 2015 positief advies uitgebracht inzake de model-OER'en voor het studiejaar 2016-2017 nadat de Raad eerder deze week met het College van Bestuur overeenstemming heeft bereikt over een aantal aanpassingen. De belangrijkste aanpassingen betreffen het schrappen van het (optionele) artikel over voorwaarden voor de deelname aan herkansingen en een aanpassing van artikel 4.1.8, waardoor het eenvoudiger zou moeten worden om na het behalen van een voldoende toch nog deel te kunnen nemen aan een herkansing om een hoger cijfer te behalen.


Laatst Gewijzigd: 10-12-2015