Toekomst Hebreeuwse en Joodse studies

In de februaricyclus heeft de Universiteitsraad de toekomst van de opleidingen Godgeleerdheid en Hebreeuwse en Joodse studies besproken. Kijk in onderstaande bericht voor de brief met de argumentatie van de UR om in te stemmen met de plannen.

Brede bachelor

 

Klik hier voor de brief van de UR bij het instemmingsbesluit.

De faculteit Geesteswetenschappen is van plan om Hebreeuwse en Joodse sudies onder te brengen bij de bestaande brede bachelors Oude culturen van de mediterrane wereld en Midden-Oostenstudies. De discussie binnen de UR focust zich vooral op het toekomstplan van deze brede bachelor. Op de valreep heeft het faculteitsbestuur op nadrukkelijk verzoek van de Universiteitsraad een omschrijving gegeven van de het toekomstplan in hoofdlijnen. Voor de UR blijft het belangrijkste punt het behouden van nu aanwezige expertise. Dit is nu gewaarborgd op zwoel het gebied van onderwijs als onderzoek.

Openbare bespreking met het College van Bestuur

Op 11 februari is de bespreking met het College van Bestuur. Dan moet blijken of de plannen voldoende zijn uitgewerkt voor de UR om instemming te kunnen geven op de plannen. De overlegvergadering met het College van Bestuur is openbaar en begint om 16:00 uur. Het is ook de allereerste vergadering voor de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur Carel Stolker.

Laatst Gewijzigd: 12-02-2013