Zomer 2013

De Universiteitsraad vergadert weer op 19 augustus om 15.00 in het Gravensteen. Fijne vakantie!

Afsluiting en begin

Tot de volgende vergadering op 19 augustus wordt er binnen de universitaire medezeggenschap vakantie gehouden en zijn er voorbereidingen voor de drukke vergadercyclus in augustus. Daarnaast wordt gewerkt aant de start van het nieuwe jaar in september en de afronding van het raadsjaar 2012 -1013.


Agenda augustus

Universiteitsraad 2012 - 2013 in vergadering

Universiteitsraad 2012 - 2013 in vergadering

Op de agenda van de Universiteitsraad in augustus staat onder andere:

 - Promotiestudenten
 - Implementatie studieplan
 - Honours Academy
 - Diversiteitsbeleid
 - VGM-beleid: Veiligheid, gezondheid en Milieu
 - Gemeenschappelijke regeling LDE


Laatst Gewijzigd: 16-07-2013