Commissies van de Universiteitsraad

Ter voorbereiding van een aantal grote en/of lang lopende onderwerpen heeft de Universiteitsraad drie commissies ingesteld: Personeel, Studentenzaken & Internationalisering; Onderwijs & Onderzoek; Financiën & Huisvesting. Hoewel de dossiers die in deze commissies worden besproken niet altijd te categoriseren zijn, kunt u hieronder lezen welk type beleidsonderwerpen in beginsel bij welke commissie is belegd.

Ieder Raadslid neemt in principe zitting in één van de drie commissies.

Voorzitterschap

Elke commissie wordt voorgezeten door een door de Raad gekozen commissievoorzitter, die verantwoordelijk is voor het leiden van de vergadering, het opstellen van het commissieadvies aan de Raad en daarnaast in overleg met de voorzitter en griffier van de UR voor bepaalde dossiers de te volgen procedure uitstippelt. De commissievoorzitter onderhoudt daarnaast ook contact met studenten en personeel in het werkveld. Tenslotte doet de commissievoorzitter tijdens Overlegvergaderingen met het College van Bestuur vaak dienst als woordvoerder namens de UR.

Commissie Personeel, Studentenzaken & Internationalisering (PS&I)

De commissie PS&I bereidt dossiers voor die de positie van personeel en studenten aan de Universiteit Leiden betreft, alsmede ontwikkelingen op het terrein van de internationalisering. Hieronder kan de juridische positie en regelingen omtrent personeel en studenten worden verstaan, beleid op het gebied van Human Resource Management, eventuele reorganisatieplannen en andere gelijksoortige beleidskwesties.

Commissiesamenstelling 2016 - 2017

Commissievoorzitter 
Maria Tiggelaar
            

Commissieleden    
Elizabeth den Boer
Tessa Lansbergen
Charlotte de Roon
Sasha Goldstein-Sabbah
Jaap Willems

 

Commissie Onderwijs & Onderzoek (O&O)

In de commissie O&O worden dossiers voorbereid die betrekking hebben op onderwijs en onderzoek in brede zin: studiesucces, opleidingsaanbod, beleid op het gebied van onderzoeks- en ondewijskwaliteit, excellentieonderwijs, profileringsgebieden en aanverwante onderwerpen.

Commissiesamenstelling 2016 - 2017

Commissievoorzitter
Niels Westera

Commissieleden 
Jolijn Bronneberg
Veronique de Gucht
Femke van der Meulen
Maud Pols
Charlotte de Roon
Bart van der Steen
Inge van der Weijden

Commissie Financiën & Huisvesting (F&H)

Deze commissie is belast met de voorbereiding van de Bestuurlijke Financiële Rapportages, de begroting, de kadernota en dossiers op het gebied van vastgoed en huisvesting.

Commissiesamenstelling 2016 - 2017

Commissievoorzitter 
Sander van Diepen 

Commissieleden 
Sasha Goldstein-Sabbah 
Jörgen Moorlag
Alderik Oosthoek 
Maria Tiggelaar 
Jaap Willems 

Leden van de Universiteitsraad

De bovengenoemde raadsleden stellen zich aan u voor op deze pagina.

Laatst Gewijzigd: 18-10-2016