Vergaderdata

De UR-vergaderingen vinden in de regel plaats op maandagmiddag vanaf 15.00 uur in zaal 111 van het Gravensteen, Pieterskerkhof 6.

Een uitzondering op het tijdstip vormt de eerste vergadering van een nieuw vergaderseizoen, wanneer de UR zo spoedig mogelijk bijeen dient te komen om een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter te kiezen.


Data UR-vergaderingen

De UR-vergaderingen zijn openbaar te bezoeken
(in principe van 15.00-17.30 uur).
  
 

UR-vergaderingen 2015              
12 oktober
30 november
            
UR-vergaderingen 2016    
25 januari
21 maart
9 mei
20 juni
15 augustus
0 oktober
28 november
                                



Overlegvergaderingen tussen College van Bestuur en Universiteitsraad

De Overlegvergaderingen tussen College van Bestuur en Universiteitsraad vinden in de regel plaats op de maandagmiddag een week na de raadsvergadering en wel van 16.00 tot uiterlijk 18.00 uur, eveneens zaal 111 van het Gravensteen.

De voorzitter van de Universiteitsraad zit deze vergaderingen voor. De Overlegvergaderingen zijn ook openbaar te bezoeken.

Data van overlegvergaderingen met College van Bestuur

Overlegvergaderingen 2015

(in principe van 16.00-18.00 uur)


 
26 oktober
7 december

 

Overlegvergaderingen 2016    
(in principe van 15.30-18.00 uur)

1 februari
4 april
23 mei
4 juli
29 augustus
24 oktober
12 december
             
 
Aansluitend aan de overlegvergaderingen vindt vrijwel altijd een korte afsluitende raadsvergadering plaats, waarin adviezen definitief worden vastgesteld en instemmingsbesluiten worden genomen.

Laatst Gewijzigd: 05-10-2015