FNV Overheid

FNV Overheid zit momenteel met 4 zetels in de Universiteitsraad. 

Wat zijn de speerpunten van FNV Overheid?

Wij willen graag verder met onze werk voor een universiteit die een inspirerende werkplek biedt aan al haar medewerkers, die zich richt op haar primaire taken, onderwijs en onderzoek, en voor beide ruimte en waardering geeft. Waar medezeggenschap goed functioneert en de belangen van alle werknemers behartigd worden, door realistische eisen, minimale regelgeving, goede ontwikkelingsmogelijkheden en een helder loopbaanperspectief. Daarvoor is nodig:

  • een heroriëntatie op de kerntaken onderwijs en onderzoek, en de administratieve ondersteuning daarvan. Het gaat goed met de universiteit maar er is teveel aandacht voor randverschijnselen als internationale rankings, de Haagse politiek, etc.;

  • zo weinig mogelijke regelgeving en zoveel mogelijk vertrouwen in de professionaliteit van het personeel in al haar geledingen. De universiteit wordt steeds bestuurlijker en de verantwoordingscultuur groeit maar door: visitaties, evaluaties, prestatieafspraken, slagingspercentages, bko’s, bsa’s de lijst wordt langer en langer en leidt tot veel administratief (en saai) werk wat wetenschappers en ondersteund medewerkers een deel van de werkvreugde ontneemt, dat moet zo veel mogelijk beperkt worden

  • dat bij elke nieuwe maatregel steeds gekeken wordt naar de uitvoerbaarheid, om te voorkomen dat de werkdruk nog verder oploopt.


Wat onderscheidt jullie van andere partijen?

Allereerst weet je als kiezer waar we voor staan en hebben we een meer vasthoudende en kritische houding dan andere partijen t.o.v. de vaak te weinig op de praktijk gebaseerde plannen van het College van Bestuur. Stevig weerwerk voor het bestuur is nodig om te zorgen dat ook de belangen van het personeel meetellen bij elke nieuwe maatregel. Ook vertegenwoordigen we als fractie niet alleen onszelf, maar hebben we via onze leden een direct contact met werknemers in alle geledingen van de universiteit. Wij zijn ons daardoor beter bewust van wat er speelt onder het personeel en kunnen we hun belangen beter vertegenwoordigen tot in het Lokaal Overleg aan toe.

Wat hebben jullie bereikt afgelopen periode?

De FNV Overheid fractie in de UR heeft altijd de belangen van alle medewerkers behartigd, of dat nu secretaresses, hoogleraren of portiers waren. In de afgelopen periode hebben we onder andere een aantal belangrijke zaken aan de kaak gesteld:

  • ons eerste wapenfeit was natuurlijk het salaris van de vertrekkende rector, daar is na ons aandringen iets aan gedaan;

  • uit de financiële verslagen kwam steeds naar voren dat faculteiten en instituten middelen oppotten en niet benutten om de formatie uit te breiden (waar de middelen wel voor bedoeld waren). Wij hebben dit keer op keer aan de orde gesteld en nu merk je dat het College er bij faculteiten en instituten zelf op aandringt dat gelden worden besteed voor personeel zodat de werklast van medewerkers niet nog hoger wordt;

  • we hebben het College gestimuleerd om een beleid te formuleren waarin personeel dat zich extra sterk inzet voor het onderwijs ook promotie kan maken;

  • we hebben een belangrijke rol gespeeld in de nieuwe reorganisatiecode die met name het betreffende personeel een grotere rol geeft in het oplossen van problemen in een afdeling of opleiding;

  • verder zijn er vaak met onze hulp scherpe kantjes van nieuwe beleidsmaatregelen afgeslepen, en dat is nodig.

Waarom een stem voor FNV Overheid?

Dat lijkt me na het voorgaande gelezen te hebben logisch. Wij streven naar een gezonde universiteit. Een universiteit waar het prettig is om te werken en waar je gewaardeerd wordt om je bijdrage.

Contact

Met vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Joop de Kort (FdR).


Laatst Gewijzigd: 24-02-2016