PhDoc

PhDoc vertegenwoordigt de belangen van de PhDs en postdocs van Universiteit Leiden.

10 redenen om PhDoc te steunen

Stem voor…
1. Een brede behartiging van de belangen van promovendi, studenten en medewerkers.
2. Een kritische blik op het promovendibeleid, het promotiereglement en de richtlijnen.
3. Een verbetering van de vaardigheidscursussen voor promovendi.
4. Het verzet tegen het experiment met promotiestudenten.
5. Een verbetering van de voorbereiding en begeleiding van promovendi bij doceren.
6. Een stem voor contract- en buitenpromovendi.
7. Het vooruithelpen van het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs.
8. Een promovendipsycholoog die problemen en uitdagingen van promovendi begrijpt.
9. De mogelijkheid voor promovendi en postdocs om hun BKO te behalen.
10. Een optimalisatie van de organisatie van de Leidse Graduate Schools.


Terugblik 2014-2016

PhDoc bestond in de Universiteitsraad 2014-2016 uit Gareth O'Neill (fractievoorzitter 2014-2016), Jantine Brussee (2014-2015), en Wieneke Jansen (2015-2016). PhDoc is de laatste twee jaar zeer actief geweest in de Universiteitsraad:

• Wij zijn betrokken bij de landelijke acties tegen het experiment promotiestudent en hebben ervoor gezorgd dat de Universiteit Leiden niet meedoet aan het experiment.
• Wij hebben kritisch commentaar geleverd op het nieuwe promotiereglement en de promotierichtlijnen voor medewerkerpromovendi en contractpromovendi.
• Wij hebben de problemen van contractpromovendi en buitenpromovendi meermaals aangekaart en hebben actief gepoogd om contractpromovendi kiesrecht te verlenen.
• Wij hebben niet alleen de belangen van promovendi en postdocs consequent bij alle
beleidsbeslissingen behartigd maar zijn ook opgekomen voor belangen van studenten en medewerkers.
• Wij hebben een gedetailleerde notitie geschreven om belangrijke promovendizaken aan te kaarten, die nu samen met onze opvolgers in universitaire werkgroepen worden aangepakt.

Stem!

PhDoc mikt weer op twee zetels in de universitaire verkiezingen voor de Universiteitsraad 2016-2018. Onze lijst wordt geleid door Sasha Sabbah-Goldstein van FGW/LIAS (op nummer 1) en Charlotte de Roon van FGGA/CRK (op nummer 2).

Vragen? Schroom ze niet te stellen! Óók na de verkiezingen.
Steun PhDoc in de komende verkiezingen en stem op één van onze kandidaten in de verkiezingsweek: 9 t/m 13 mei 2016!

PhDoc links

Laatst Gewijzigd: 09-05-2016