Universitair Belang

Universitair Belang vertegenwoordigt de belangen van alle medewerkers van de Universiteit Leiden. Kwaliteit inspireert en motiveert, zeker als onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering in goede onderlinge samenhang naar een hoger niveau getild kunnen worden. Daaraan draagt Universitair Belang graag een steentje bij via de Universiteitsraad.

Wat zijn de speerpunten van Universitair Belang?

Kwaliteit staat bij Universitair Belang altijd voorop: kwaliteit van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Hiervoor zijn talentvolle, gemotiveerde medewerkers, studenten en goed bestuur nodig. Om hen te faciliteren richten we ons op de volgende punten:

  • De universiteit is een organisatie van professionals. Zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling staan bij ons hoog in het vaandel. Alle medewerkers krijgen kansen om zich blijvend te ontwikkelen door onder andere loopbaantrainingen en cursussen op maat.

  • Internationalisering vraagt om nuancering. In het ene wetenschapsdomein vergroot het de kwaliteit van onderzoek en onderwijs, in het andere wetenschapsdomein is juist de Nederlandse context essentieel. Op beide vlakken moet de informatievoorziening op een hoog niveau staan in zowel het Nederlands als in het Engels.

  • Van studenten verwachten we academische interesse die met eigen verantwoordelijkheid wordt opgepakt. Schoolsheid belemmert ontwikkeling van wetenschappelijke creativiteit.

  • Een professionele en efficiënte bedrijfsvoering is in ieders belang. Harmonisatie en standaardisatie mogen niet ten koste gaan van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en klantgerichtheid.creativiteit.


Wat onderscheidt jullie van de andere partijen?

Universitair Belang is er voor alle medewerkers, van promovendus tot hoogleraar; van de receptionisten tot de directeuren. We zijn onafhankelijk; we hebben geen relatie tot een vakbond. We leven in een tijd waarin regelgeving snel verandert en de samenleving de universiteiten steeds tot verantwoording roept. In dat krachtenveld is aandacht voor zowel het primaire proces (onderwijs en onderzoek) als de adequate ondersteuning daarvan belangrijk. Wij vragen systematisch aandacht voor beide zaken, juist omdat de synergie hiertussen leidt tot een gezonde academische gemeenschap.

Wat hebben jullie bereikt de afgelopen periode?

De fractie Universitair Belang in de UR bekijkt elk beleidsstuk dat langs komt op uitvoerbaarheid voor zowel wetenschappelijk als ondersteunend en beheerspersoneel. In de afgelopen periode hebben we ons met name ingezet en successen behaald op het gebied van:
 
• Lagere werkdruk, piekbelasting en regeldruk: Kwantitatieve ondersteuning van beslissingsprocessen vinden wij van groot belang, omdat het de kwaliteit van besluiten verhoogd. Het moet vanzelfsprekend worden dat voorafgaand bij beleidsvorming in kaart wordt gebracht wat de personele, financiële en organisatorische consequenties zullen zijn. Verschillen in uitvoering zijn groot tussen kleine, middelgrote en grote universitaire organisatieonderdelen;

• Het beoordelen van beleidsnotities en regelingen op uitvoerbaarheid. Stukken zonder planning of begroting konden rekenen op kritische kanttekeningen, maar ook op suggesties voor verbetering;

• De ICT problemen op de kaart gezet: Hierop heeft het CvB actie ondernomen door de dienstverlening van het ISSC in de basis te versterken.

• Diversiteit en inclusiviteit: Beide zijn van belang voor een gezonde organisatie. We volgen het College op de voet bij het uitvoeringsbeleid in deze.

 

Waarom een stem voor Universitair Belang?

We willen meer zijn dan een vakbond of deelvertegenwoordiging en gaan uit van de samenhang van verschillende onderdelen van de universiteit. Daarmee is een stem voor Universitair Belang een die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de Universiteit Leiden en haar academische gemeenschap.

Contact

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom bij: fractievoorzitter Gwen Wolters (FSW) en lijsttrekker Inge van der Weijden (CWTS).

 

Laatst Gewijzigd: 12-05-2016