CSL (studenten)

De Christelijke Studentenfractie Leiden is een studentenpartij die al jaren vertegenwoordigd is in de Universiteitsraad en in de Faculteitsraden. Elke student is voor CSL belangrijk. CSL zet zich in voor de gehele universitaire gemeenschap en streeft naar de best haalbare oplossingen waarbij we ieders belang voor ogen houden. Wij vinden dat studenten recht hebben op passend en persoonlijk onderwijs op een duurzame universiteit. Studenten moeten altijd de mogelijkheid blijven behouden om zich te ontwikkelen binnen, maar ook buiten hun studie. CSL gelooft dat je studententijd hier bij uitstek geschikt voor is. In de Universiteits- en Faculteitsraden staan wij voor deze zaken en onderzoeken besluiten kritisch. Wij denken in oplossingen en gaan daarin steeds voor het hoogste haalbare. Dit doet CSL vanuit een christelijke levensovertuiging. Dit klinkt door in onze standpunten en de wijze waarop we onze taken uit mogen voeren. Kritisch én constructief.


Onze standpunten voor 2016-2017 zijn:

Universiteitsraad:

Duurzaamheid in de schijnwerpers – Een duurzame toekomst is goed voor de studenten, de universiteit en de maatschappij.      

Ruimte voor ontwikkeling- CSL wil dat studenten zowel binnen als buiten hun studie de ruimte blijven krijgen om zich te ontwikkelen en ervaringen op te doen.

Geen massa maar maatwerk! – De universiteit wordt steeds groter. CSL wil dat studenten geen nummertje zijn, maar dat persoonlijk contact en maatwerk blijft bestaan, ook bij grote studies.

Faculteitsraden:

Sociale wetenschappen – Meer zicht op de bruikbaarheid van jouw academische vaardigheden!

Rechtsgeleerdheid – Iedereen heeft recht op persoonlijke begeleiding!

Wis- en natuurwetenschappen – Hogere kwaliteit in de collegezaal.

Geesteswetenschappen – CSL laat jou weten wat er speelt!

Waar heeft CSL zich al voor ingezet?

CSL staat voor duurzaamheid op de universiteit. In het bijzonder in het milieubeleidsplan is er gehamerd op sterke maatregelen.

Daarnaast staan wij voor een verbetering van het LDE- verband (Leiden, Delft, Erasmus). We hebben benadrukt dat betere communicatie en facilitering van minors van groot belang is!

Ook hebben we gepleit voor instemming op de begroting voor faculteiten.

Tot slot acht CSL het van groot belang dat het geld dat vrijkomt door leenstelsel-investeringen écht wordt besteed aan kleinschaliger en kwalitatief beter onderwijs! .

Zittende Raadsleden

Femke van der Meulen (fractievoorzitter)
femke.m@hotmail.com 

Laatst Gewijzigd: 07-11-2016