Studium Generale

Taakomschrijving

Het Studium Generale (SG) verzorgt, ter aanvulling van het facultaire onderwijs aan de universiteit, lezingencycli en actualiteitencolleges van meer algemene aard. Hierbij kan het gaan om ontwikkelingen in de verschillende wetenschappen, om inzicht in samenhang tussen disciplines, of om informatie over bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen.
De SG-programma's zijn over het algemeen gratis toegankelijk voor alle leden van de universitaire gemeenschap. De activiteiten worden bekendgemaakt via de website van Studium Generale, de activiteitenagenda van de universiteit, de Mare, facebook, twitter en tal van andere media. 

Adres

Bezoekadres
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Telefoon: 071 527 7283 / 7295 / 7296 / 1964
Fax: 071 527 7182
E-mail: studiumgenerale@sea.leidenuniv.nl 
Website: www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Medewerkers

Mw. ir. J.U.M. Seghers
Mw. drs. Y. Leunissen
Dhr. drs. T.A. Grünewald 
Mw. I.S.M. Meltzer

Meer informatie

Laatst Gewijzigd: 11-12-2014