Dienstraad SOZ

Als Dienstraad hebben wij regelmatig overleg met de directeur Jeroen ’t Hart met wie de stand van zaken bij SOZ wordt bespreken. Het functioneren van de eenheid staat hierbij centraal. We behartigen het welzijn en de belangen van de medewerkers en bevorderen naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg binnen SOZ.

Wat kan de Dienstraad

De Dienstraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. De directie moet hierop reageren. Verder moet de directie inlichtingen geven over het gevoerde beleid. Bij nieuw beleid heeft de Dienstraad soms instemmingsrecht.

Onderwerpen die onder andere besproken worden zijn:
werkbelevingsonderzoek en arbeidsomstandigheden, verzuimprotocol, begroting en kwartaalrapportages, doorlichting functiegebouw, het MT werkplan, eventuele problemen bij afdelingen en natuurlijk (helaas) reorganisaties.

Leden Dienstraad

De Dienstraad SOZ (dienstraad@sea.leidenuniv.nl) bestaat uit maximaal vijf leden.

Vanaf 1 september 2015 zijn dit:

Norbert Peeters (voorzitter)   n.g.j.peeters@sea.leidenuniv.nl Frontoffice

Yvonne Leunissen

y.leunissen@sea.leidenuniv.nl HOVO / Studium Generale
Rolando Podda r.c.g.podda@usc.leidenuniv.nl Sportcentrum (USC)
Juliska Vogelezang j.vogelezang@sea.leidenuniv.nl STA / FA

Contact

Als je vragen hebt of als er dingen spelen waarvan je vindt dat wij daarvan op de hoogte moeten zijn, kun je altijd contact met één van de leden opnemen of een mail sturen naar dienstraad@sea.leidenuniv.nl.

Bij problemen die een individueel karakter hebben, zoals bijvoorbeeld een arbeidsconflict, kunnen we je niet helpen. Wel kunnen we je doorverwijzen naar de verantwoordelijke persoon of dienst die dat wel kan.

Meer over medezeggeschap

Dienstraad in de nieuwsflits

Om deze artikelen te bekijken moet je inloggen met je ULCN account:

 

Laatst Gewijzigd: 14-09-2016